Kleur en beleving: invloed van kleur

De invloed van kleur op beleving

De beleving oftewel visueel comfort is de manier waarop je iets ervaart of interpreteert. Kijk, hier zit natuurlijk ook meteen de crux. Ervaren is persoonlijk, waar de één in extase naar kan kijken, vindt een ander dramatisch lelijk. Onze persoonlijkheid, milieu, achtergrond, studie, ervaring, kennis en smaak bepalen ons waardeoordeel. Hoe wij onze gekleurde omgeving beleven en waarderen is dus voor iedereen anders, of toch niet?

 

Kleurkarakter

Iedereen heeft natuurlijk zo zijn of haar voorkeur voor bepaalde kleuren of kleurgebruik. Zo hebben bijvoorbeeld spirituele mensen een voorkeur voor paarse en violette tinten. Mensen die heel aards zijn zullen rood en oranje meer waarderen. Zoals u op het plaatje kunt zien is de golflengte van violet veel korter dan de golflengte van rood en oranje. Iedere kleur heeft zijn eigen golflengte, c.q. energie en hieraan gekoppeld bepaalde eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen we toepassen bij het ontwerpen van omgevingen.

 

kleur1

Harmonie

Harmonie is belangrijk in ons leven. Een disharmonisch leven is immers niet zo fijn. En als je hart disharmonisch klopt, dan moet je echt naar de dokter. Harmonie zit zo in ons verankerd, dat als het er niet is, we dit zelf produceren in ons brein. Doet u maar eens de proef met het onderstaande plaatje.

kleur2

Kijk gedurende 15 seconde geconcentreerd naar de witte punt op de neus. Kijk daarna op het witte vlak naast de foto.

U kunt dit ook met kleur doen. Als u ook 15 seconde geconcentreerd naar het rode vlakje kijkt en hierna uw ogen sluit of naar een wit vlak kijkt dan zult u een groen vlak zien. Groen is de harmonie kleur van rood. Onze hersenen zijn dus geprogrammeerd op harmonie. Hieruit kunnen we dus concluderen dat we harmonische omgevingen beter waarderen dan disharmonische.

kleur3.png 3

 

Bewust en onbewust ervaren

Zoals al eerder genoemd hoort bij iedere kleur bepaalde karakters. Bij het beleven van de omgeving moet dus behalve de onderlinge harmonie ook de kleurkarakters kloppen. Zo is het bijvoorbeeld niet verstandig om in een restaurant veel blauw te gebruiken. Eten is een hele aardse basale behoefte en dus meer rood van karakter. Blauw heeft meer te maken met ons verstand, de controle en analyseren. Bovendien kennen we geen lekker blauw eten. We associëren dit onbewust. Onbewust nemen we 200.000 keer meer waar dan bewust. Onbewust associëren we een blauw restaurant met niet lekker en ook niet zo gezellig om hier te gaan eten.

Visueel geluid

Kleur kunnen we ook zien als visueel geluid. Harmonie, disharmonie, volume en genre zijn aspecten die we kunnen vergelijken. Harmonie en disharmonie kwam al aan de orde. Volume kunnen we vergelijken met de verzadiging, c.q. intensiteit van een kleur van een kleur en genre met het karakter van de kleurmelodie. We ervaren groen als een rustgevende kleur, maar als we het volume op volle sterkte zetten tot het fluorgroen schreeuwt dan blijft er van rust niets meer over. Het genre, dus de kleurmelodie, kunnen we koppelen aan de functie van de ruimte. Zo zal men bijvoorbeeld zakelijker en adequater kunnen vergaderen in een ruimte waar blauw en geeltinten zijn toegepast dan in een ruimte waar hoofdzakelijk warme tinten overheersen.

Word je er blij van?

Zoals u ziet heeft kleur niet alleen te maken met onze persoonlijkheid, maar zijn er ook factoren die wij gemeenschappelijk ervaren en waarmee we kunnen sturen. Omgevingen creëren waar mensen blij van worden en optimaal in kunnen functioneren. “Word je er blij van” is dan ook mijn enige zij het pragmatische motto.


Deze gastblog is geschreven door:

Marijke van Loon – Kleur en belevingsspecialist voor ruimte en omgeving

http://www.marijkevanloon.nl